Modré z nebe

— proč používám TypeScript

Robin Pokorny

Modré z nebe: proč používám TypeScript — @robinpokorny{F} 🔴 LIVE